Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

W

Wong, Muhammad Fadhil, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak, Malaysia (Malaysia)
Wong, Yau Duenn, Pusat Dasar dan Governans Global, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Wong Chin, Vivien Yew, Pusat Pengajian Sosial,Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Wong Chin, Yew, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
WP, Davies,, School of Agriculture, Food and Environment, Royal Agricultural University, United Kingdom; (United Kingdom)

Y

Y, Fatan Hamamah, Bahagian Antrolopologi, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Pulau Pinang, Malaysia (Malaysia)
Y, Usman, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Ya'acob, Azizah, Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia
Yaacob, Mohd Hasimi, Faculty of Economic and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yaacob, Mohd. Hasimi, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yaacob, Norazlan Hadi, Jabatan Pengajian Kemasyarakatan & Kewarganegaraan, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, 35900 Perak, Malaysia
Yaacob, Salmy Edawaty, Faculty of Islamic Study, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yaacob, Sarifah, Alam Flora Sdn Bhd (Malaysia)
Yaakob, Mazri, School of Technology Management and Logistic, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok Kedah,
Yaakob, Usman, Section of Geography, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, MALAYSIA (Malaysia)
Yaakop, Mohd Rizal, Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yaaqub, Mohd Rizal Yaaqub, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600, Selangor (Malaysia)
Yacob, Shakila, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya
Yacoob, Salmy Edawaty, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yahaya, Asiah, Program Geografi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Yahaya, Fatan Hamamah, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (Malaysia)
Yahaya, Mohd Haizzan, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Yahaya, Muhammad Aminu, Department of Public Administration, Faculty of Arts and Social Sciences, Gombe State University, Nigeria (Nigeria)
Yahya, Fatan Hamamah, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, (Malaysia)
Yahya, Mohd Sahrul Syukri, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Malaysia)
Yakob, Rubayah, School of Management, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Yakob, Rubayah, Governance, Resilience & Accountability Center Faculty of Economics and Management Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia (Malaysia)
Yasin, Lilah, 1School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Yasin, Lilah, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Yee Low, Boon, Faculty of Business, Multimedia University, Malaysia (Malaysia)
Yeoh, En Ne, AJK Kampung Melai, Tasik Chini (Malaysia)
Yeou Min, Wong, Faculty of Education and Human Development, Sultan Idris Education University (Malaysia)
Yew, Vivien W.C., Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yew, Vivien W.C., Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yin, Jessica Sim Khai, Limkokwing University of Creative Technology, Cyberjaya (Malaysia)
Yousaf, Sh. Usman, Graduate School of Business, Universiti Kebangsaan Malaysia & Hailey College of Banking and Finance, University of the Punjab (Malaysia)
Yulianti, Rahmani Timorita, Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, (Indonesia)
Yulianti, Rahmani Timorita, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (Indonesia)
Yun Suryandari, Ratnawati, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yuni Suryandari, Ratnawati, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yunos, Nur Emyliana, Centre for Spatially Integrated Digital and Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Yunos, Yusmilayati, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia. (Malaysia)
Yunus, Delpa, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Indonesia)
Yunus, Hadi Sabari, Faculty of Geography, Gadjah Mada University, Yogyakarta, (Malaysia)
Yunus, Jamal @ Nordin, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Yunus, Jamal@Nordin, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Yunus, Jamal@Nordin, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Yusof, Abdul Halim, Program Geografi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Yusof, Fatimah, Department of Town and Regional Planning, Faculty of Architecture, Planning and Surveying, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, (Malaysia)
Yusof, Hamidah, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Yusof, Hamidah, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia
Yusof, Izatul, Department of Geography, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya (Malaysia)
Yusof, Maslida, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Yusof, Nooriah, Geography Department, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Pulau Pinang, Malaysia (Malaysia)
Yusof, Rohana, Pusat Penyelidikan Koridor Utara, Universiti Utara Malaysia
Yusof, Rohani, Jabatan Perniagaan, Politeknik Seberang Perai (Malaysia)
Yusof, Yusniza, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Batu Pahat, Johor, (Malaysia)
Yusoff, Mohammad Agus (Malaysia)
Yusoff, Nur Hafizah, Program Antropologi dan Sosiologi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yusoff, Nur Hafizah, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Yusoff, Nur Hafizah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yusoff, Nur Hafizah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yusoff, Nur Hafizah, Program Antropologi & Sosiologi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yusoff, Sarina, Program Antropologi dan Sosiologi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yusoh, Mohamad Pirdaus, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang (Malaysia)
Yusoh, Mohamad Pirdaus, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Yusoh, Mohamad Pirdaus, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Yusooff, Fatimah, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yusop, Nur Azwani, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yussof, Ishak, School of Economic, Faculty Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yussof, Ishak, Sekolah Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, UKM (Malaysia)
Yussof, Ishak, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Yussof, Ishak, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Yusuf, Yusni Anis, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak (Malaysia)
Yusuf, Yusni Anis, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, (Malaysia)

Z

Z, Ramli, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanuisaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Zachariah @ Omar, Tirzah Zubeidah, Faculty of Education and Social Sciences, UNISEL, Selangor (Malaysia)
Zainal, Artinah, Faculty of Hotel and Tourism Management, Universiti Teknologi MARA 42300 Puncak Alam, (Malaysia)
Zainal Abidin, Mohammad Kadir, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Zainal Abidin, Mohammad Kadir, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Zainal Abidin, Nur Faraeein, Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Zainal Abidin, Zainor Nizam, Program Geografi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Zainal Badari, Shamsul Azahari, Jabatan Pengajian Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
Zainol, Rosilawati, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (Malaysia)
Zainol, Rosilawati, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia (Malaysia)
Zainol, Rosilawati, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Universiti Malaya
Zainol, Rosilawati, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur (Malaysia)
Zainol, Rosilawati, Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia (Malaysia)
Zainol, Rosmiza, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Zainol, Zuraidah, Department of Management and Leadership, Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris,35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Zainuddin, Mohd. Syukri, Program Pengurusan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Zainuddin, Nur Farahin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Zainudin, Fathin Liyana, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, (Malaysia)
Zakaria, Hasni, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Zakaria, Zuraini, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, (Malaysia)
Zakry, Fitri Abdul Aziz, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak (UPMKB), Bintulu, Sarawak, (Malaysia)
Zal, W. A. Amir, School of Social and Economic Development, Universiti Malaysia Terengganu (Malaysia)
Zam Hasri, Nur Iqhwani, Faculty of Architecture, Planning and Surveying, Environmental and Social Health Research Group (Malaysia)
Zamhari, Siti Khatijah, Faculty of Social Sciences, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Zamhari, Siti Khatijah, Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)

2601 - 2700 of 2711 Items    << < 22 23 24 25 26 27 28 > >>