Author Details

Abd Wahab, Haris, Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

  • Vol 10, No 2 (2014) - Articles
    Kesan persekitaran fizikal ke atas keterlibatan komuniti Iban dalam program pembangunan di rumah panjang: Suatu pemerhatian awal (Development, environmental impact and local community participation in development programmes: A preliminary observation at the Iban longhouses)
    Abstract  PDF