Author Details

Zainudin, Fathin Liyana, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor,, Malaysia

  • Vol 12, No 3 (2016) - Articles
    Tahap kemahiran generik pelajar Malaysia dalam proses pengajaran dan pembelajaran: Kajian kes pelajar Institut Kemahiran Mara, Johor Baharu (Malaysian students’ level of generic skill in teaching and learning process: A case study of Mara Skills Institute students, Johor Baharu)
    Abstract  PDF