Author Details

Barzani Gasim, Muhammad

  • Vol 5, No 1 (2008) - Article
    MASALAH SEDIMENTASI DAN PENYELESAIANNYA MELALUI KAEDAH PENGURUSAN PERSEKITARAN: SATU KAJIAN KES DI SUNGAI CHINI, PAHANG. (Sedimentation issue and Its Solution Through Environmental Management Approach: A Case Study in Sungai Chini, Pahang)
    Abstract  PDF
  • Vol 8, No 1 (2011) - Article
    KANDUNGAN LOGAM BERAT DALAM PERSEKITARAN TANIH DAN DILLENIA SUFFRUTICOSA DI KAWASAN LOMBONG PELEPAH KANAN, KOTA TINGGI JOHOR (Heavy metals content in Soil Environment dan Dillenia Suffruticosa at Pelepah Kanan Mining Area, Kota Tinggi, Johor)
    Abstract  PDF