Author Details

Alavi, Khadijah

 • Vol 12, No 1 (2015) - Article
  TAHAP PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP LATIHAN KEMAHIRAN DI MALAYSIA
  Abstract  PDF
 • Vol 12, No 1 (2015) - Article
  PENGALAMAN DAN FAKTOR PENGABAIAN WARGA EMAS DALAM KOMUNITI (Experiences and Factors of Negligence among Elderly in Community)
  Abstract  PDF
 • Vol 10, No 2 (2013) - Article
  TAHAP PENGETAHUAN AGAMA DALAM KALANGAN BANDUAN PAROL: KE ARAH PEMBENTUKAN AKHLAK SEJAHTERA (Knowledge Level among Prisoners of Parole: Towards Establishment of a Prosperous Character)
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 1 (2016) - Article
  CIRI-CIRI KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN BANDUAN PAROL: KE ARAH PENYEDIAAN MODUL KEMAHIRAN PENGURUSAN KEUSAHAWANAN DI JABATAN PENJARA MALAYSIA (Entrepreneurship Characteristics among the Prisoners on Parole: Towards the Development of Entrepreneurship Skill
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 1 (2016) - Article
  DATUK NENEK MENJAGA CUCU: FAKTOR PENYUMBANG DAN CABARAN PENJAGAAN (Grandparents raising grandchildren: Contributing factors and challenges in caregiving)
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 5 (2016) - Article
  KERJA SOSIAL DI HOSPITAL: MENEROKA PENGABAIAN DALAM KALANGAN PESAKIT WARGA EMAS (Social Work in Hospital: Exploring Negligence among Elderly Patients)
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 2 (2017) - Article
  KEBOLEHCAPAIAN KHIDMAT BANTU DI RUMAH DI LUAR BANDAR: PERSPEKTIF KERJA SOSIAL KOMUNITI
  Abstract  PDF
 • Vol 8, No 1 (2011) - Article
  KEPERLUAN SOKONGAN EMOSIONAL DALAM KALANGAN ANAK DEWASA YANG MENJAGA WARGA TUA (Emotional Support Needs In Caring For The Elderly Parents By The Adult Children)
  Abstract  PDF
 • Vol 8, No 1 (2011) - Article
  INTRAPERSONAL CONFLICT BETWEEN CHRISTIANITY AND HOMOSEXUALITY: THE PERSONAL EFFECTS FACED BY GAY MEN AND LESBIANS (Konflik intrapersonal di antara kepercayaan Kristian dan homoseksualiti: Kesa personal yang dihadapi oleh lelaki gay dan lesbian)
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 5 (2017): Special Issues - Article
  TEKANAN DALAM KALANGAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN DI RUMAH EHSAN KUALA KUBU BHARU
  Abstract  PDF