PENERIMAAN BUKAN ISLAM TERHADAP PROSES ISLAMISASI DI MALAYSIA ( The Acceptance of Non-Muslim toward Islamization Process in Malaysia)

Abdul Rahman Mahmood, Kamaruddin Hj. Salleh, Ahmad Sunawari Long, faudzinaim Badaruddin

Abstract


Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Agama Islam merupakan agama bagi Persekutuan tetapi penganut agama lain diberi kebebasan mengamalkan kepercayaan mereka. Sejarah menunjukkan agama Islam telah berkembang dan bertapak lama di Tanah Melayu dan kebangkitan Islam dilihat mula berkembang pada era 70-an sehingga mencetuskan banyak perubahan melalui proses Islamisasi yang diketengahkan. Tulisan ini mencuba meninjau tahap kefahaman dan penerimaan  orang  bukan  Islam  di  Malaysia  terhadap  proses  Islamisasi yang diterapkan. Maklumat yang diketengahkan adalah berdasarkan kajian perpustakaan yang memfokuskan tulisan dan pandangan orang bukan Islam mengenai Islam. Secara umumnya masyarakat bukan Islam masih belum boleh menerima dan memahami ajaran Islam secara jelas.


Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz Bari. 2006. Politik Perlembagaan. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar (IKD).

Abdul Manaf Ahmad. 2005. Islam Hadhari dalam Negara Islam. Kuala Lumpur: Yayasan dakwah Islamiah Malaysia (YADIM).

Abdul Karim Zaidan. 2002. Islam dan Dakwah. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn. Bhd.

Ahmad Fadhli Shaari. 2001. Islamisasi di Malaysia: Satu Sorotan Pencapaian. http://www.geocities.com/afadhlis/politik2.htm. [14 Februari 2008].

Aminuddin Ruskam al-Dawamy. 2002. Agama, Budaya, Pendidikan, Ekonomi, Sejarah dan Seni. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing ke-2, hlm 14-28. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anil Netto. 2007. Mewujudkan Demokrasi: Bingkisan Masyarakat Madani Malaysia. Dlm. Dinamik Perubahan dalam Masyarakat Pelbagai Budaya di Malaysia. Petaling Jaya: Women’s Development Collective (WDC).

Chandra Muzaffar. 1988. Kebangkitan Semula Islam di Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Ensiklopedia Islam. 1998. Jilid 1. Kuala Lumpur. Malaysian Encyclopedia Research Center Berhad.

Ensiklopedia Dunia. 2005. Jilid 9. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

JAKIM. 2006. Ucapan Perdana Menteri Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad.

Kamus Dewan. 1997. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lee Ban Chen. 2002a. Bumi di Pijak. Kuala Lumpur: Oriengroup Sdn. Bhd. Lee Ban Chen. 2002b. Sejarah sebagai Hakim Muktamad. Kuala Lumpur: Oriengroup Sdn. Bhd.

Mohammad Kamil Abdul Majid & Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2006. Islam Hadhari sebagai Wahana Ilmu untuk Kecemerlangan Umat Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Mohd Salleh Abas. 1985. Unsur-unsur Tradisi Dalam Perlembagaan Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

Nazmy Sanusi. 2008. Terlalu Islamik, Bukan Islam Takut? Al-Islam, Februari: 8-11.

Osman Chuah Abdullah. 2005. Preaching to the Bukan Islam Chinese in Malaysia. Kuala Lumpur: International University Malaysia.

Rahimin Affandi & Mohd Faizal. 2003. Adakah Malaysia sebuah Negara Islam?. Jurnal YADIM 5: 1-15.

Ridhuan Tee. 2008. Persepsi Belia Cina terhadap Gerakan Politik UMNO. Tesis Doktor Falsafah. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Sarjit Singh. 2006. Hubungan Etnik di Malaysia: Ke Arah Pembentukan Masyarakat Berintegrasi. Dlm. Zaid Ahmad et al. Hubungan Etnik di Malaysia, hlm. 192-21. Shah Alam: Oxford Fajar.

Terence Chong. 2006. The Emerging Politics of Islam Hadhari. Dlm. Saw Swee-Hock & K.Kesavapany. Malaysia Recent Trends and Challenges, hlm. 26-46. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Thock Ker Pong. 2005. Hala tuju Politik Masyarakat Cina Malaysia Kontemporari Politik Desakan vs Politik Kompromi. PEMIKIR, Bil 41.

Wan Zahidi Wan Teh. 2007. Malaysia adalah sebuah Negara Islam. Dlm. Laila Suriya Ahmad Apandi & Mohd Dino Khairri Shariffuddin. Islam dan Kestabilan Politik dan Ekonomi: Kejayaan Malaysia. Dlm. Mohd Izani Mohd Zain. Demokrasi dan Dunia Islam, hlm. 239-264. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari