Author Details

R, Zaimah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 8, No 6 (2012) - Articles
    Kualiti hidup dan kesejahteraan belia: Kajian ke atas pekerja sektor awam Malaysia (Quality of life and the youth well-being: A case study of Malaysian public sector employees)
    Abstract  PDF
  • Vol 8, No 9 (2012) - Articles
    Pembuatan keputusan kewangan: Kajian kes keluarga dwi- kerjaya di Malaysia (Financial decision making: A case study on dual-career families in Malaysia)
    Abstract  PDF