Author Details

R., Zaimah,, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor,, Malaysia

  • Vol 10, No 6 (2014) - Articles
    Malaysia sebagai pusat halal global: Satu penemuan awal mengenai persepsi halal dalam kalangan pengguna di Malaysia (The making of Malaysia as a global halal hub: A preliminary inquiry into the perception of Malaysian consumers)
    Abstract  PDF