Author Details

Saleh, Yazid, Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

  • Vol 16, No 1 (2020): February 2020 - Articles
    Pembangunan android dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran Geografi: Kajian kes GeoSudut (Android development in Supporting Geography teaching and learning: A case study of GeoSudut)
    Abstract  PDF