Author Details

Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 8, No 6 (2012) - Articles
    Tingkah laku kewangan guru di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia (Financial behaviour of teachers in Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia)
    Abstract  PDF