Author Details

Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 5, No 3 (2009) - Articles
    Urus tadbir sebuah bandaraya Islam Malaysia : Kajian kes di Kota Bharu, Kelantan (The governance o f a Malaysian Islam ic c ity : A case study of Kota Bharu, Kelantan)
    Abstract  PDF
  • Vol 8, No 6 (2012) - Articles
    Isu keterancaman keselamatan perairan Mersing dan pulau-pulau di sekitarnya (Security threat issues in Mersing waters and the surrounding islands)
    Abstract  PDF