Author Details

Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan and Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia, Malaysia

  • Vol 8, No 9 (2012) - Articles
    Tanggungjawab Sosial Korporat dan pembangunan ekonomi komuniti: Kajian kes perspektif komuniti penerima (Corporate Social Responsibility and community development: Perspective of the recepients)
    Abstract  PDF