Author Details

S, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 10, No 1 (2014) - Articles
    Pemerkasaan dengan media sosial: Aplikasi facebook dan pembelajaran Bahasa Inggeris dalam kalangan mahasiswa Antropologi dan Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia ( Empowerment by social media: Facebook applications and learning English among students of Anthropology and Sociology, Universiti Kebangsaan Malaysia)
    Abstract  PDF