Author Details

S, Selvadurai, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 8, No 9 (2012) - Articles
    Pembuatan keputusan kewangan: Kajian kes keluarga dwi- kerjaya di Malaysia (Financial decision making: A case study on dual-career families in Malaysia)
    Abstract  PDF