Author Details

Zainol, Rosmiza, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 8, No 5 (2012) - Articles
    Implikasi sosioekonomi pembangunan pelancongan penyelaman skuba terhadap komuniti pulau di Malaysia: Satu tinjauan awal (Socioeconomic implications of scuba diving tourism development on the island community of Malaysia: A preliminary observation)
    Abstract  PDF