Author Details

Razak, Nurmahfuzah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 6 (2015) - Articles
    Keperkasaan pekebun kecil kelapa sawit Bidayuh: Kajian kes di Daerah Serian, Sarawak (The empowerment of the Bidayuh oil palm smallholders: A case study of the Serian District, Sarawak)
    Abstract  PDF