Author Details

Omar, Mustaffa, Pusat Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, Malaysia

  • Vol 11, No 2 (2015) - Articles
    Kesejahteraan subjektif: Kajian kes nelayan di Sedili, Kota Tinggi, Johor (Subjective well-being: A case study of fishermen in Sedili, Kota Tinggi, Johor)
    Abstract  PDF