Author Details

Othman, Mohammad Redzuan, Pusat Kajian Demokrasi & Pilihan Raya Universiti Malaya (UMcedel), Fakulti Sastera & Sains Sosial, 50603 Universiti Malaya, Kuala Lumpur,, Malaysia

  • Vol 9, No 4 (2013) - Articles
    Persempadanan semula dan gerimander dalam Pilihan Raya: Satu pengukuran menggunakan Sistem Maklmat Geografi di DUN Kedah (Realignment of electoral constituencies and gerrymandering: A measurement using GIS in Kedah state constituency)
    Abstract  PDF