Author Details

Redzuan, Ma’rof, Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 1 (2016) - Articles
    Jenis dan tahap pemilikan modal peniaga bazar larut malam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Types and sustainability level of late night bazaars’ entrepreneurs: A case study of Klang Valley, Malaysia)
    Abstract  PDF