Author Details

Yunus, Delpa, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Indonesia

  • Vol 12, No 5 (2016) - Articles
    Otonomi daerah dan upaya menghidupkan semula budaya Tionghoa di Indonesia: Kajian kes di Bandar Padang, Sumatera Barat (Local autonomy and the revitalization of the Tionghoa culture in Indonesia: The case of Padang city, West Sumatera)
    Abstract  PDF