Author Details

Othman, Abdullah Sanusi, Pusat Pengajian Pengurusan, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia,, Malaysia

  • Vol 10, No 2 (2014) - Articles
    Mengasuh bakal usahawan Malaysia: Penentu keberkesanan pembelajaran kewangan di institusi pengajian tinggi awam (Nurturing Malaysia’s future entrepreneurs: Determinants of financial learning effectiveness in public institutions of higher learning)
    Abstract  PDF