Author Details

Othman, Abdullah Sanusi, Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 16, No 4 (2020): NOVEMBER 2020 - Articles
    Identiti koperasi pekebun kecil sawit di Malaysia: Satu deskripsi awal (The identity of palm oil smallholders’ cooperative in Malaysia: A preliminary descriptive)
    Abstract  PDF