Author Details

Anak Lyndon, Novel

  • Vol 13, No 2 (2016) - Article
    MAKNA BUDAYA ORGANISASI ISLAM: KAJIAN KE ATAS PEKERJA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB). ( Meaning Of The Organization Of Islamic Culture: Study On Workers Of Bank Islam Malaysia Berhad (Bimb))
    Abstract  PDF