Author Details

Lazim, Norain Mat

  • Vol 9, No 1 (2012) - Article
    UNIVERSITI, PEMBANGUNAN MODAL INSAN DAN PENUMPUAN RUANG KOMUNITI BERPENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA: SUATU ULASAN KRITIS (University, Human Capital Development and Convergence of Space of Highly Educated Community in Malaysia: A Critical Commentary)
    Abstract  PDF