Author Details

Kanyo, Nor-Ina, Malaysia

  • Vol 16, No 8 (2019) - Article
    KESESUAIAN PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PROGRAM BANDAR SELAMAT MENGIKUT PERSPEKTIF KERUANGAN DI SABAH: TINJAUAN LOKAL
    Abstract  PDF