Author Details

Mahbob, Maizatul Haizan

 • Vol 12, No 1 (2015) - Article
  HUBUNGAN TINGKAHLAKU KEPEMIMPINAN DENGAN BUDAYA KERJA 5S DALAM SEKTOR AWAM
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 5 (2016) - Article
  PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP LATIHAN DAN PEMBANGUNAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN KUMPULAN SOKONGAN DI UPM
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 5 (2016) - Article
  IMPAK PERSEKITARAN MAKLUMAT TERHADAP KEPUASAN KOMUNIKASI SEKTOR AWAM (Impact of Information Environment towards Communication Satisfaction in the Public Sector)
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 3 (2017) - Article
  HUBUNGAN PENGKOMUNIKASIAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN PRESTASI KERJA KAKITANGAN PELAKSANA SEKTOR AWAM (The Relationship between Organizational Culture with Job Performance among executive staff in Public Sector)
  Abstract  PDF