Author Details

Ibrahim, Khairul Azmi, Pelajar Ijazah Sarjana Muda Psikologi Pusat Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat (Psitra) Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. 43600 Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 15, No 4 (2018) - Article
    PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (Students’ Perceptions Toward Counselling Services In The University Of Kebangsaan Malaysia)
    Abstract  PDF