PENGARUH TARAF HIDUP DAN PENGLIBATAN POLITIK PILIHAN RAYA DALAM MEMBENTUK KESEJAHTERAAN HIDUP KOMUNITI ORANG ASLI

Junaidi Awang Besar, Vivien W.c Yew, Novel Lyndon

Abstract


Taraf hidup dan penglibatan politik dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup individu dan masyarakat. Namun kedua-dua indikator tersebut boleh dijejaskan oleh kemiskinan hidup. Peminggiran, kemiskinan dan midset mereka menjadi faktor yang menghalang mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan penglibatan awam mereka dengan masyarakat luar dan arus pemodenan semasa. Justeru adalah menjadi tujuan kajian ini untuk melihat dan menganalisis pengaruh taraf hidup dan penglibatan awam dalam mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat Orang Asli. Kajian ini menggunakan metod analisis data primer iaitu soal selidik di lapangan dan rujukan kepustakaan (sekunder) yang merangkumi analisis kandungan buku-buku rujukan akademik, artikel jurnal, kertas seminar dan persidangan. Hasil kajian mendapati dari segi taraf hidup, majoriti responden mengurangkan langganan ke kedai untuk keperluan asas atau tempat-tempat yang lain kerana mereka berusaha untuk melakukan langkah-langkah penjimatan dalam suasana ekonomi yang tidak menentu ini. Dari segi penyertaan awam atau penglibatan dalam politik pilihan raya, hampir separuh responden tidak menunaikan tangungjawab mereka sebagai pengundi pada pilihan raya umum yang lalu kerana tahap pengetahuan dan kesedaran mereka dalam hak untuk memilih dan bersuara masih rendah. Justeru, untuk memastikan kesejahteraan hidup mereka terjamin, mereka perlu aktif dalam aktiviti awam sama ada dari segi memilih dan bersuara agar hak dan kepentingan mereka terbela dan diambil perhatian oleh pihak berkuasa. Justeru, semua pihak sama ada pihak berkuasa, NGO, kaum lain mahupun Orang Asli sendiri perlu membantu Orang Asli dalam meningkatkan taraf hidup mereka seterusnya memperluaskan penglibatan politik dalam memajukan Orang Asli ke persada negara dan antarabangsa.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.