SUBBUDAYA KUMPULAN MAT REMPIT: INTERPRETASI PENGGUNAAN BAHASA DI KALANGAN AHLI KUMPULAN

Muhamad Fuad Abdul Karim, Mohamad Fauzi Sukimi

Abstract


Artikel ini membincangkan kajian aktiviti ahli kumpulan Mat Rempit dan sub-budaya bahasa yang digunakan dalam interaksi mereka di Negeri Melaka. Permasalahan kajian mengkhusus kepada aktiviti dan interpretasi amalan sub-budaya bahasa di kalangan mereka. Pengkaji telah memilih tujuh orang informan menggunakan kaedah persampelan bertujuan dan kaedah judgemental dalam satu kerja lapangan di Ayer Keroh, Melaka. Informan yang dipilih adalah Mat Rempit iaitu lelaki Melayu lingkungan umur 16 hingga 26 tahun. Kesemua informan ditemubual secara mendalam. Kajian bertujuan memperihal aktiviti ahli kumpulan Mat Rempit dan menginterpretasi elemen-elemen sub-budaya bahasa yang diamalkan oleh mereka. Kajian mendapati sub-budaya bahasa dibentuk dalam cara dan kaedah yang pelbagai. Bahasa tersebut mempunyai maksud tersurat dan tersirat dalam mewujudkan nilai keakraban dan rasa selamat semasa menjalankan aktiviti ahli kumpulan Mat Rempit.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.