HUBUNGKAIT PERANAN PIHAK KERAJAAN DAN PIHAK INDUSTRI : PEMBANGUNAN EKOPELANCONGAN DI PULAU LANGKAWI, KEDAH

Nur Idientee Abd Halim, Er Ah Coy

Abstract


Kajian ini dilaksanakan bagi menganalis hubungkait hubungan antara pihak kerajaan dengan pihak industri dalam pembangunan ekopelancongan di Pulau Langkawi. Kajian ini juga bagi menjawab persoalan kajian ini iaitu adakah wujud hubungan peranan antara pihak kerajaan dan pihak industri dalam pembangunan ekopelancongan di Pulau Langkawi. Satu set kaji selidik telah diedarkan kepada 400 penduduk tempatan yang berkerja di sekitar Pekan Kuah dan Pantai Chenang di Pulau Langkawi pada bulan Oktober 2013 dan hasil set soalan kaji selidik yang telah dijawab oleh penduduk tempatan akan dianalisis dengan mengunakan analisis SEM Amos bagi melihat hubungkait peranan pihak kerajaan dengan pihak industri.Analisis ini adalah menerusi perisian SEM Amos 19. Pelbagai soalan terdapat dalam set soalan kaji selidik dan antara soalan yang ditanya adalah maklumat peribadi penduduk tempatan dan juga berkaitan dengan peranan pihak kerajaan dan industri dalam pembangunan ekopelancongan di Pulau Langkawi. Hasil kajian telah mencapai objektif apabila menunjukkan wujud hubungkait peranan atara pihak kerajaan dengan pihak industri dalam membangunkan ekopelancongan di Pulau Langkawi. Kesimpulannya hubungan peranan antara pihak kerajaan dengan pihak industri adalah perkara yang menyumbang kepada pembangunan ekopelancongan yang sentiasa berkembang dari semasa ke semasa.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.