KEKANGAN BUNYI URUTAN VOKAL KONSONAN DALAM DIALEK KELANTAN: ANALISIS TEORI OPTIMALITI

Zurina Abdullah, Ajid Che Kob

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku fonologi terhadap perubahan bunyi urutan vokal konsonan likuida /al/ dan /ul/ serta urutan vokal konsonan geseran /as/ dan /us/ pada posisi akhir kata dalam dialek Kelantan.  Bagi menganalisis data, kajian ini membandingkan data dialek Kelantan dengan data dialek Johor yang dianggap sebagai bahasa standard. Bagi menyelesaikan masalah ini, Teori Optimaliti yang diasaskan oleh Prince & Smolensky (1993) dan McCarthy & Prince (1993a&b) telah diterapkan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa setiap dialek mempunyai kekangan yang sama. Namun, susunan tatatingkat bagi setiap dialek adalah berbeza antara satu sama lain. 

     


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.