SIKAP DAN MOTIVASI GENERASI MUDA TERHADAP INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT

Fuzirah Hashim, Kesumawati Abu Bakar, Siti Hamin Stapa

Abstract


Malaysia merupakan salah satu pengeluar dan pengeksport minyak sawit terbesar di dunia. Walaupun industri kelapa sawit berpotensi besar, namun usaha melibatkan golongan belia dalam industri ini adalah sesuatu yang mencabar. Cabaran yang dihadapi adalah untuk menarik minat belia menceburi industri ini.  Kebanyakan belia beranggapan bahawa industri ini tidak menarik sebagai kerjaya. Mereka lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam sektor seperti e-dagang, teknologi digital dan hartanah. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji sikap dan motivasi generasi muda FELDA terhadap industri minyak kelapa sawit. Teknik pensampelan rawak digunakan untuk memilih 50 responden dari umur 22-40 tahun di 4 penempatan FELDA. Soal selidik diedarkan untuk pengumpulan data primer, di mana skala empat mata Likert digunakan untuk mengkaji perbezaan sikap dan motivasi terhadap 64 pernyataan mengenai aspek-aspek dari keadaan tempat kerja kepada peluang promosi. Dapatan kajian ini telah menunjukkan sikap positif secara keseluruhan terhadap semua aspek industri. Secara umum, majoriti responden memaparkan sikap dan motivasi positif terhadap industri minyak sawit. Peratus tertinggi adalah di bidang status sosial, dengan majoriti merasa dihormati dan bangga menjadi sebahagian masyarakat komuniti kelapa sawit. Berdasarkan penemuan kajian ini, cadangan diberi untuk memperkasakan belia FELDA agar mereka dapat  mengambil peluang di dalam industri yang sedang berkembang ini.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.