LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MENANGANI KEGANASAN TERHADAP WANITA DI TEMPAT AWAM

Suhaila Shahril, A'dawiyah Ismail

Abstract


Keganasan terhadap pekerja wanita masih lagi berlaku di Malaysia contohnya di ibu kota Kuala Lumpur. Walaupun pelbagai akta telah digubal seperti Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), Akta perlindungan Wanita dan Gadis 1973, Artikel 4 Kod Amalan 1999 gangguan seksual, Konvensyen Terhadap Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dan Akta Pekerja 1955 namun keganasan terhadap pekerja wanita masih lagi berlaku sehingga kini. Menyedari hakikat ini, pengkaji bertanggungjawab untuk menganalisis nilai min tertinggi bagi langkah keselamatan menangani keganasan terhadap pekerja wanita di tempat awam khususnya di Jabatan Akauntan Negara. Kajian kuantitatif secara lapangan ini menggunakan kaedah tinjauan (survey research) melalui instrumen soal selidik dan diedar secara purposive sampel kepada 62 pekerja wanita yang mengikuti kursus di Bahagian Pengurusan Amanah dan Sekuriti Jabatan Akauntan Negara. Data dianalisis secara diskriptif menggunakan Statiscal Package For The Social Sciences (SPSS) versi ke-20. Hasil kajian mendapati belum ada kajian menjurus mengenai isu keganasan terhadap pekerja wanita di BPAS JAN. Nilai min tertinggi diperolehi sebanyak 4.6 bagi langkah-langkah keselamatan berikut iaitu wanita perlu berhati-hati membawa beg tangan, tidak melalui lorong gelap seorang diri, tidak berpakaian menjolok mata serta mengelak dari memberi ruang berkomunikasi dengan lelaki tanpa tujuan.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.