TAHAP PENGETAHUAN DAN KAEDAH RAWATAN BAGI PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT DI KAMPUNG ORANG ASLI CHUWEH 2, LEMBAH BELUM, PERAK (Knowledge and Treatment towards Non-communicable Disease among Indigenous People of Kampung Chuweh 2, Lembah Belum, Perak)

Yew Vivien W.C., Wan Muhammad Haziq Sidqie W. Husin, Nur Addynna Majnon, Nurshazwani Sofi, Siti Fashihah Mohd Salleh, Herman Hj Kayae, Mohammad Kyaizul Arrifin, Farah Dina Yusof, Nur Shahira Ibrahim, Nurrul Alifah Awg Norjalim, Adib Afiqa Mansor, Shanta Kumari Ramdass, Haslinda Ab Halim, Riduan Ramli, Mohd Yusman Yusoff, Nurlinda Uzalli, Hafizzaira Abdullah, Helday Idang

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap pengetahuan tentang penyakit tidak berjangkit, cara rawatan dan stigma perubatan moden, budaya pemakanan serta pantang larang wanita selepas bersalin dalam kalangan masyarakat Orang Asli di Kampung Chuweh 2, Lembah Belum. Hampir semua Orang Asli dewasa dalam kampung tersebut telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kaedah temubual mendalam sambil melakukan aktiviti menganyam di mana aktiviti ini merupakan aktiviti senggang mereka di waktu lapang di kampung itu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengetahun penduduk di kampung ini tentang penyakit tidak berjangkit adalah memuaskan. Mereka tidak menolak langsung kaedah rawatan moden dari pihak hospital walaupun masih mengamalakan cara perubatan tradisional. Selain itu, mereke bebas daripada penyakit tidak berjangkit disebabkan pemakanan mereka yang tidak tinggi kolestrol dan gula. Namun begitu, nutrisi makanan yang diambil oleh masyarakat di sini perlu diberi perhatian disebabkan bayi-bayi mereka lahir tidak cukup bulan seperti lahir pada usia kandungan 5 bulan atau 8 bulan dan ada yang terlebih bulan iaitu 10 bulan dan 12 bulan. 

_________________________

This study aims to investigate the level of knowledge about non-communicable diseases, treatment methods, stigma and medicine, eating habits and community norms in the form of taboo for indigenous female after childbirth, among Orang Asli communities in Kampung Chuweh 2, Lembah Belum. Majority of the adult Orang Asli in the village have participated in this study. The data collection was done using in-depth interviews while doing weaving activities where this activity is one of their leisure activities in the village. The findings show that the indigenous people’s knowledge of non-communicable diseases is satisfactory. They do not rule out modern methods of treatment from the hospital even though they still practice traditional medicine. In addition, they are free from non-infectious diseases due to their nutrition that is not high in cholesterol and sugar. However, the nutritional status and reproductive health of the indigenous women here ought to be given more attention. This is because few of their babies were born premature as early as 5 months or 8 months of pregnancy and few were overdue of over 10 months and 12 months of pregnancy.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.