LITERASI PENULISAN BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN PELAJAR LUAR BANDAR: IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Siti Hamin Stapa, Nadzrah Abu Bakar, Rozmel Abdul Latiff

Abstract


Makalah ini bertujuan untuk melihat tahap literasi penulisan bahasa Inggeris dalam
kalangan pelajar-pelajar di luar bandar di Malaysia. Satu kajian telah dijalankan di tiga
buah sekolah menengah di daerah Kulai, Johor. Untuk mengumpul data, satu ujian
penulisan telah diberikan kepada pelajar Tingkatan Dua di ketiga-tiga buah sekolah.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pencapaian pelajar di dalam penulisan bahasa
Inggeris adalah dari tahap sederhana hingga kepada lemah. Makalah ini diakhiri dengan
perbincangan implikasi hasil kajian terhadap pengajaran dan pembelajaran penulisan
bahasa Inggeris khususnya di luar bandar.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.