DARI HALAMAN RUMAH KE HADAPAN LAYAR: POLA BERMAIN DAN FUNGSINYA KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (From the lawn to the screen: Patterns and functions of play to children’s development)

Fatimah Abdullah, Sarnon, N., Hoesni, S.M., Wan Azreena W.J

Abstract


Anak adalah aset penting keluarga. Malah mereka turut menjadi aset penting kepada negara kerana
akan menerajui negara pada masa akan datang. Justeru, mereka bukan sahaja harus pintar tetapi juga
mempunyai kemahiran tertentu. Salah satu cara bagaiamana mereka memperkembangkan kemahiran
tersebut ialah melalui aktiviti bermain. Malangnya dalam kehidupan moden kini, pola bermain secara
berkumpulan terutamanya di halaman telah berubah kepada permainan individu di hadapan layar
televisyen atau komputer di dalam rumah atau bilik berasingan. Amalan sebegini tentunya
meninggalkan kesan yang penting kepada perkembangan kanak-kanak. Sehubungan itu, artikel ini
cuba menghuraikan isu berkaitan dengan pola bermain sejak dulu hingga kini dan fungsinya kepada
perkembangan kanak-kanak. Kajian ini telah dijalankan pada tahun 2007. Persoalan yang cuba
diketengahkan ialah kenapa perubahan itu berlaku? Apakah implikasinya perubahan itu ke atas
perkembangan dan kesejahteraan kanak-kanak? Bagaimanakah perubahan itu boleh ditangani?
Apakah peranan keluarga, komuniti dan negara dalam hal tersebut? Makalah ini didasarkan kepada
sumber-sumber sekunder daripada penyelidikan perpustakaan dan dianalisis secara induktif. Dapatan
kajian menunjukkan secara umumnya bermain penting untuk perkembangan fizikal, kognitif, sosial
dan emosi kanak-kanak. Akan tetapi perubahan dalam bentuk permainan terutamanya yang
melibatkan layar video dan komputer memberikan implikasi yang berbeza. Implikasi positif atau
negatif bergantung kepada jenis perisian yang digunakan. Permainan layar berbentuk keganasan
dikaitkan dengan tingkah laku negatif, manakala yang berbentuk pendidikan memberikan implikasi
positif. Oleh itu, orang dewasa berperanan memantau aktiviti bermain kanak-kanak.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.