BAHAN-BAHAN PERHUBUNGAN MEDIA: DARI ORGANISASI KEMEDIA MASSA DI MALAYSIA (Media relations materials: From organizations to mass media in Malaysia)

Mohd Yahya Mohamed Ariffin, Md. Sidin Ahmad Ishak

Abstract


Objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti bahan perhubungan media yang diterima oleh
industri media massa di Malaysia. Bahan perhubungan media merupakan alat yang penting
dalam industri perhubungan awam di Malaysia. Penggunaan bahan-bahan tersebut untuk
komunikasi pemasaran dianggap sangat berkesan, berjaya, mudah dan murah. Kaedah
analisis kandungan digunakan terhadap bahan perhubungan media yang diterima daripada
pelbagai organisasi. Sebanyak 420 bahan perhubungan media dikumpul daripada dua
organisasi media. Hasil kajian menunjukkan yang bahan diterima adalah daripada pelbagai
kategori organisasi awam dan swasta. Terdapat pelbagai isu dalam bahan perhubungan media
yang diterima terutamanya isu sosial dan ekonomi. Kebanyakan bahan perhubungan media
ini mengandungi informasi penting yang diperlukan oleh media massa termasuk nama
organisasi penghantar, nombor telefon dan faksimili, alamat e-mel dan laman web.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.