UPACARA ‘RAMBU SOLO’ DULU DAN KINIDI MAKALE UTARA TANA TORAJA (The Past And Present „Rambu Solo‟ Ritual At North Makale Tana Toraja)

Hasbi ., Mohamad Fauzi Sukimi, Mimi Hanida Abdul Mutalib

Abstract


Upacara rambu solo‟ dulu dan kini mengalami perubahan dan boleh menimbulkan pelbagai masalah. Makalah ini bertujuan untuk melihat bagaimana berlakunya perubahan upacara rambu solo‟ masa dulu  dan masa kini di Makale Utara. Menggunakan kaedah kualitatif. Data diperoleh dari pemerhatian, temu bual dan sumber bertulis dari pengkaji-pengkaji budaya Toraja sebelum ini. Hasil kajian menemukan bahawa perubahan makna upacara rambu solo‟ dulu dan kini, menimbulkan perilaku dualisme dan berbagai motif, iaitu motif status sosial yang mengarah kepada motif ingin memperlihatkan prestij, motif ekonomi, dan motif budaya. Hasil kajian mencadangkan kepada tokoh agama, lembaga pendidikan dan pemerintah agar meningkatkan pembinaan untuk menyedarkan masyarakat Toraja agar mahu meninggalkan perilaku dualisme dan motif ingin memperlihatkan prestij.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.