PEMINDAHAN TEKNOLOGI DAN PRODUKTIVITI PEKEBUN KECIL PERSENDIRIAN SAWIT DI TELUK INTAN, PERAK (Technology Transfer and The Productivity of Palm Oil Smallholders in Teluk Intan, Perak, Malaysia)

Abd Hair Awang, Khairuman Hashim, Zaimah Ramli, Novel Lyndon, Izzurazlia Ibrahim, Tan Say Pen, Mohd Arfan Johari, Nur Hana Basaruddin, Mohd Haidar Abdul Hamid, Ishak Yusof

Abstract


Industri sawit yang dimajukan sejak empat dekad lalu telah menjadi penyumbang utama sektor pertanian dan kesejahteraan rakyat negara. Sebagai usaha untuk meningkatkan penjanaan pendapatan eksport negara, maka produktiviti pekebun kecil sawit persendirian perlu ditingkatkan. Jesteru itu, pekebun kecil sawit perlu mengubah amalan pertanian mereka kepada yang lebih produktif dan berpendapatan tinggi. Maka pusat TUNAS diberi tanggungjawab menerapkan amalan pertanian terbaik kepada pekebun kecil. Kajian ini menilai sejauh mana TUNAS berupaya memindahkan teknologi dan memberikan impak produktiviti pekebun kecil dengan menggunakan borang kaji selidik.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.