FAKTOR-FAKTOR SOSIAL YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITI PENANAMAN PADI PETANI. KAJIAN KES DI KAMPUNG PELADANG, MUKIM KAYANG, PERLIS (Social Factors Influencing Productivity Of Planting Rice Farmers. A Case Study In Kampung Peladang, Reuters Of Kayang, Perlis)

Mohd Atif Johari, Fadzilah Majid Cooke, Novel Lyndon

Abstract


Artikal ini mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tahap produktiviti petani dalam penanaman padi. Justeru itu, objektif kajian ini adalah menilai tahap akses tanah, sistem pengairan dan subsidi mempengaruhi produktiviti petani. Di samping itu, ia meneroka kadar prnggunaan baja, produktiviti pekerja dan juga kemunculan peranan baru untuk orang tengah (broker). Broker mempengaruhi produktiviti dengan menyediakan perkhidmatan logistik. Oleh itu, kajian ini juga mengakaji kesan ‘broker’ dalam mempengaruhi produktiviti pertanian. Secara khusus, para petani di kawasan Kayang di Perlis dipilih. Penggumpulan data kajian ini dilakukan melalui kaedah kualitatif. Kedua-dua temu bual dan pemerhatian adalah medium yang terbaik untuk digunakan dalam mengumpul data untuk kajian ini.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.