ISU-ISU DAN MASALAH ADAPTASI ANTARABUDAYA DALAM KALANGAN PELAJAR MALAYSIA DI UNITED KINGDOM DAN AUSTRALIA (Issues and problems of intercultural adaptation among Malaysian students in The United Kingdom and Australia)

Abdul Latiff Ahmad, Nur Zalila Md Zamri, Ali Salman, Emma Mirza Wati Mohamed, Hasrul Hashim

Abstract


Kajian ini menerokai proses adaptasi antarabudaya yang dilalui oleh pelajar sarjana dan PHD daripada Malaysia yang melanjutkan bidang pengajian di Australia dan United Kingdom. Kajian ini telah memfokuskan hanya kepada elemen kejutan budaya dan proses penyesuaian di dalam Model Lekuk U oleh Lsygaard (1955). Kajian ini turut memberi fokus kepada cabaran sebagai seorang Muslim dan juga isu-isu yang dihadapi oleh pelajar Malaysia di luar negara. Matlamat kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana para pelajar ini mampu mengadaptasi diri mereka dan apakah cabaran yang dilalui sebagai seorang pelajar yang datang daripada budaya yang berbeza.  Kajian ini dilaksanakan menggunakan kajian kumpulan fokus.  Para pelajar Malaysia didapati menghadapi cabaran sosial, persekitaran dan mengadaptasi diri sebagai seorang Muslim.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.