Author Details

Dollah, Ramli, Malaysia

  • Vol 45, No 2 (2018) - Articles
    Tiga Tradisi Utama dalam Kajian Keselamatan: Objektiviti, Subjektiviti dan Discursive (Three Major Traditions In Security Studies: Objectivity, Subjectivity and Discursive)
    Abstract  PDF
  • Vol 42, No 1 (2015) - Articles
    Dasar ‘Memakmurkan Jiran’ dan Penglibatan Malaysia dalam Proses Keamanan di Selatan Filipina (‘Prosper Thy Neighbour’ Policy and Malaysia Involvement In The Southern Philippines Peace Process)
    Abstract  PDF