Author Details

Wong Chin, Yew, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia,, Malaysia

  • Vol 10, No 8 (2014) - Articles
    Gelagat melancong pelajar ASEAN di Malaysia: Kajian kes di Universiti Kebangsaan Malaysia (Travel pattern of the Asean students in Malaysia: A case of Universiti Kebangsaan Malaysia)
    Abstract  PDF