Author Details

Abdul Ghani, Siti Azah, Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial & Persekitaran (SEEDS) Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia