Author Details

Abdul Gapor, Salfarina, Rancangan Pengurusan dan Perancangan Pembangunan, Pusat Pengajian Sains Sosial, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia

  • Vol 8, No 5 (2012) - Articles
    Usaha Tanggung Jawab Sosial Korporat (CSR) dalam meningkatkan keupayaan komuniti: Kajian kes peladangan cili di Bukit Awang, Pasir Puteh, Kelantan (Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives in elevating community capacity building: The case of chilli farming in Bukit Awang, Pasir Puteh, Kelantan)
    Abstract  PDF