Author Details

@ Ma’anam, Sahudin Saat, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia Wealth Vantage Advisoty Sdn. Bhd, Malaysia

  • Vol 16, No 2 (2020): May 2020 - Special Section
    Analisis SWOT bagi Perjanjian Komprehensif dan Progresif Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPPA): Kes syarikat unit amanah di Malaysia (SWOT analysis for Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement (CPTPPA): A case of Malaysian unit trust companies)
    Abstract  PDF