Author Details

Yuni Suryandari, Ratnawati, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

 • Vol 2, No 1 (2006) - Articles
  Peluasan Bandaraya Metropolitan Jakarta dan impaknya terhadap gunatanah dan corak pekerjaan penduduk pinggiran : Kes Bandar Baru Bumi Serpong Damai (The expansion of Jakarta metropolitan and its impact on landuse and employment pattern of the urban fringe population: The case of Bumi Serpong Damai new town)
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2007) - Articles
  Kesan pertukaran gunatanah pertanian kepada keadaan sosio-ekonomi petani di kawasan pesisir Jawa Timur Indonesia (The impact of agricultural land conversion in East Java on the livelihood of farmers)
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 1 (2008) - Articles
  Perubahan prestasi sosio-ekonomi komuniti asal akibat pertukaran gunatanah pertanian kepada Bandar Baru Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Indonesia (Socio-economic transformation of original communities following the conversion of agricultural land to the new town of Bandar Baru Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Indonesia)
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 1 (2009) - Articles
  Pertanian Kontrak sebagai satu kaedah memajukan petani kecil Melayu – tanggapan dan penilaian komuniti tani tempatan di Zon Utara, Semenanjung Malaysia terhadap prestasi program Pertanian Kontrak FAMA (Contract farming as a mechanism for developing Malay small- scale farmers: perception of a local farming community of the capability of the FAMA contract farming project in northern Peninsular Malaysia)
  Abstract  PDF