Author Details

Abdul Ghani, Muhammad Hazim, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 12, No 4 (2016) - Articles
    Isu dasar kerajaan dalam politik pengundi pasca Pilihan Raya: Kajian kes DUN Teratai, Pandan, Selangor Darul Ehsan (Government policy issues in electorate post-election politics: A case study of the Teratai constituency, Pandan, Selangor Darul Ehsan)
    Abstract  PDF
  • Vol 11, No 9 (2015) - Articles
    Pola politik kaum dalam Pilihan Raya Umum Malaysia Ke-13: Kajian kes Negeri Selangor (Patterns of ethnic politics in Malaysia’s 13th General Election: A case study of Selangor)
    Abstract  PDF