Author Details

Yusof, Maslida, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 11 (2016) - Articles
    Dieksis sosial dalam interaksi masyarakat Melayu Kedah (The social deixis in the Kedah Malay community interactions)
    Abstract  PDF