Author Details

Abd Wahab, Kartini, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosian dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • Vol 12, No 9 (2016) - Articles
    Melahirkan warga yang berketerampilan bahasa: Kajian hubungan antara pengetahuan dengan amalan komunikatif dalam kalangan guru Bahasa Melayu
    Abstract  PDF